afbeelding van logo creare relatietherapie

 (v)echtscheiding

Wanneer het point of no return bereikt is bij partners die uit elkaar gaan dan is het belangrijk en natuurlijk zeer prettig om op een goede manier uit elkaar te gaan. Onderzoek geeft aan dat ongeveer 1 op de 5 echtscheidingen in een vechtscheiding omslaat. Een belangrijke oorzaak: de verdeling van de geldelijke zaken. Wanneer men daar onderling niet uitkomt wordt er vrijwel altijd een advocaat ingeschakeld. Juist het aanstellen van een advocaat kan de tegenstellingen nog meer aanscherpen en dat kan juist de vechtscheiding heviger maken. Dit is het gevolg van het feit dat een advocaat geen persoonlijk belang heeft. Hij is niet uit op een goede afloop, of een goede afwikkeling van de relatie maar hij is juist getraind om zoveel mogelijk uit een zaak te slepen. Zijn doel is om zoveel mogelijk voor zijn cliënt te winnen. Wanneer beide advocaten dat doen wordt de kloof tussen de scheidende partners alleen maar groter. Het resultaat is vaak een jarenlang durende ruzie, rechtszaken, veel stress, nog los gezien van het feit of er kinderen bij betrokken zijn want dan is de emotionele schade bijna niet te overzien. Het kind wil loyaal zijn naar beide ouders en wordt vaak gedwongen door 1 of beide ouders om voor 1 van hen te kiezen. Het leed en de pijn is dan vaak niet meer te overzien. De ouders zijn zowel dader als slachtoffer van de vechtscheiding. Jaren later hebben de ouders vaak spijt van hun gedrag tijdens de scheiding en in de meeste gevallen hadden ze het graag anders gedaan. Dat is oprecht gemeend van de gescheiden ouders. Het punt is alleen dat ze het destijds niet anders konden doen. Hoe komt dat?

Bij gangbare onderzoeken wordt gek genoeg het psychische ofwel het mentaal emotionele buiten beschouwing gelaten. Volgens ons is dat geheel onterecht want bijna elke vechtscheiding kenmerkt zich door een partner die het initiatief neemt om te gaan scheiden en een partner die verlaten wordt. Kortom een dader en een slachtoffer. Het slachtoffer in kwestie voor wie het misschien totaal onverwacht kwam kan volledig van slag zijn. Hij of zij komt terecht in een malle molen van allerlei heftige emoties. Emoties van verdriet, kwaadheid, woede, schaamte naar de omgeving. Natuurlijk komt de initiatiefnemer ook in een zwaar emotioneel proces. Het verschil is alleen dat de initiatiefnemer hier al een tijd mee bezig was, de knoop in feite al langere tijd geleden doorgehakt heeft en daardoor heeft hij of zij al een deel verwerkt heeft.  Dat maakt een wezenlijk verschil tussen de beleving van de pro-actieve en de re-actieve. Welnu, het is de karakterstructuur van degene die verlaten wordt die bepaalt of het een echtscheiding of een vechtscheiding wordt. Of hij of zij in extreme emoties vervalt zoals woede en jaloezie, of niet. En vervolgens of hij of zij in die woede blijft hangen of niet. Tijdens de relatiecoaching (we gebruiken nu niet het woord relatietherapie) praten we met de initiatiefnemer om de situatie in kaart te brengen en om inzicht te geven in hoe om te gaan met een partner die zich gaat vastbijten in negatieve energie. Het komt ook voor dat degene die verlaten wordt (en zich slachtoffer voelt) zich tot ons wendt omdat deze beseft dat hij in een enorme woede en/of verdriet beland is en daar niet zelfstandig uit kan komen. Wij begeleiden hem/haar hierin tijdens de relatietherapie.

Zodra ‘houden van’ op is, is de relatie ook op.

Een derde mogelijkheid is dat zowel de beide partners zich gezamenlijk tot ons wenden. In de praktijk zal het dan vooral zo zijn dat na een weinig gezamenlijke sessies diegene met extreme emotie(s) in zich individuele begeleiding nodig heeft. De individuele begeleiding is nodig omdat de excessieve emotie los staat van de situatie an sich. De woede c.q verdriet wordt weliswaar getriggerd door de echtscheidingssituatie maar zit al vele jaren in het karakter van de persoon opgeslagen en is ergens in het verleden ontstaan. Wij kunnen de cliënt helpen om zich hiervan bewust te worden en inzicht te krijgen in zijn of haar situatie.

Uiteraard is er ook nog de mogelijkheid dat er – gelukkig – geen aanleiding voor een vechtscheiding is maar dat (een van) beide partners deskundige hulp behoeven bij de emotionele afwikkeling. Heen en weer geslingerd worden tussen diep verdriet enerzijds en grote opluchting anderzijds kan een mens in de war doen raken. Daarnaast  is het vaak moeilijk je opluchting te laten zien aan de buitenwereld die meestal haar eigen pijn op jou projecteert (waar je niet op zit te wachten). Ook nu kunnen beide partners gezamenlijk een consult nemen of individueel. Het doel is dat je net zoals je ooit een prachtig huwelijksfeest hebt beleefd, nu een prachtig proces van uit elkaar gaan beleeft.

“Ooit zijn we gelukkig getrouwd en ooit zijn we gelukkig gescheiden”.