afbeelding van logo creare relatietherapie

Seksuele problemen

Relaties en seksualiteit
Een gezonde relatie wordt gekenmerkt door een gezonde seksuele relatie. Dat onderschrijven we. We spreken van een gezonde seksuele relatie wanneer beide partners hun eigen seksualiteit kennen en wederzijds respecteren. Dat houdt in dat wanneer beide partners geen behoefte aan seks hebben er evenzo goed sprake kan zijn van een gezonde relatie. Seks is geen must, net als elkaar masseren of samen uit eten gaan geen must is.

Echter, daar gaat het vaak mis. De frequente en heerlijke seks in de verliefdheidsfase neemt vrijwel altijd af in de daarop volgende fase. Argumenten dat het saai wordt, altijd hetzelfde, niet spannend meer, moe vanwege de kinderen (zowel zij als hij), hoofdpijn door stress op het werk en afnemende passie zijn veel gehoord. Het komt voor dat mensen denken dat langs natuurlijke weg hun behoefte aan seksualiteit verminderde en nu echt helemaal voorbij is. Ze zien dat als een aanvaardbare reden en hebben daar vrede mee. Einde seksuele relatie. Het is helaas een drogreden. Dat blijkt wanneer ze dan buitenshuis die ene vrouw of man ontmoeten die hun seksualiteit in vuur en vlam zet en de passie eruit knalt.

Bij diepgaande en hardnekkige seksuele problemen maken we gebruik van lichaamsgerichte psychotherapie (wat veel effectiever is dan alleen ‘praattherapie’). Dit helpt je om oude seksuele conditioneringen te doorzien en je ervan te bevrijden zodat je je seksualiteit op een andere manier dan je ooit gedaan hebt, zult gaan beleven. Je komt weer in contact met de meest pure en zuivere vorm die je als kind ooit gehad hebt, maar dit keer als volwassen mens.

Conditioneringen: hardnekkige ideeën
Een van de heilige huisjes die we bijvoorbeeld omver werpen is de gedachte dat bij een vrouw rond de overgang de seksualiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dat is één groot misverstand. De seksualiteit blijft bij de vrouw onverminderd groot tot het eind van haar leven. Vaak is de vrouw echter zo teleurgesteld in seksualiteit dat het van haar niet meer hoeft. Dat weer vindt zijn oorzaak gelegen in het feit dat de westerse man een slechte minnaar is. Niet vreemd, want wie heeft hem ooit ingewijd als puber – man in wording – in de wereld van seksualiteit? En als je beseft dat dit voor het pubermeisje ook geldt dan is de optelsom niet zo moeilijk. (Let op het verkleinwoord pubermeisje. In onze taal wordt veel wat vrouwelijk is gekleineerd).

Een ander heilig huisje is dat van voorspel. Een vrouw zou vrijwel altijd voorspel nodig hebben. Dit is simpelweg niet waar, maar blijft de vrouw helaas in een seksueel onderdrukte positie plaatsen. Het juiste beeld is dat zowel een man als een vrouw vrijwel direct tot seksueel verkeer in staat zijn maar dat er sommige vrouwen èn mannen zijn die een voorspel prefereren. En ook dat kan per keer per situatie verschillen. Je kunt dus niet zeggen dat een vrouw zo is en een man niet. Alle combinaties zijn mogelijk en hangt vaak af van de setting, de context en de sfeer om vervolgens daar gehoor aan te geven en je partner respectvol te behandelen.

Ook over de man doen hardnekkige ideeën de ronde. Zo zou de man vooral van snel en hard houden en puur op orgasme gericht zijn. Is dat wel zo? Als dat inderdaad geldt voor jou of je partner, dan kun je je afvragen hoe hij zo geworden is en hoe hij weer kan veranderen in die liefdevolle man die hij diep van binnen is. Want in elk mens zijn harde en zachte energie aanwezig.

De voorbeelden die hierboven beschreven zijn waren enkele hardnekkige overtuigingen die bij veel mensen leven. Het voert te ver om hier alle overtuigingen te bespreken, het zijn er uiteraard veel meer. Belangrijk is om te beseffen dat we werken naar een relatie waar beide partners in staat zijn om onvoorwaardelijk te geven. Dat betekent een ander iets geven zonder iets terug te verlangen. Het paradoxale is dat je dan eerst zult moeten leren hoe je onvoorwaardelijk kunt ontvangen (lees: nemen). Dat laatste gaan we je leren tijdens de relatietherapie. Dat eerste kun je daarna zelf met je partner thuis experimenteren. Onvoorwaardelijk nemen heeft alles met self esteem te maken. Het besef dat je welkom bent op aarde, dat je hier mag zijn, dat je hier gewenst bent en dat je het universele recht hebt om te mogen genieten….. zonder tegenprestatie!

Je kunt pas onvoorwaardelijk geven als je eerst onvoorwaardelijk kunt ontvangen.